Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Aktuální problémy českého zdravotnictví
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Summary: Diplomant vybere aktuální problém českého zdravotnictví (například stárnutí lékařů, systém financování nemocnic). Provede analýzu dané oblasti. Dále bude stav a vývoj v oblasti, zejména nastavení jednotlivých prvků zdravotnického systému srovnávat se stavem a nastavením prvků v jiné zemi/jiných zemích (s důrazem na země taktéž využívající Bismarckům model zdravotnického systému). Student navrhne opatření, která by mohla situaci v ČR zlepšit. Bude posuzovat vhodnost jejich zavedení v ČR (náklady a přínosy). Případně popíše postup jejich zavedení do praxe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EM Economics and Management
C-EM-ME Business Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.