Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Hodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EU
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Michaela Staňková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: Ing. Michaela Staňková, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je srovnání zemí EU z hlediska efektivity podniků v daném sektoru. Práce bude založena na údajích dostupných z databáze Orbis. V práci bude využito stochastického hraničního přístupu nebo analýzy obalu dat.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM2 Ekonometrie II