Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Chování spotřebitele při výběru letní dovolené
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude poznat chování spotřebitele při výběru letní dovolené a zjištění v jaké míře příjem respondenta ovlivňuje výběr destinace pro letní dovolenou. Dále bude také pozornost věnována médiím, především tomu, jaké informační kanály jsou pro spotřebitele nejdůležitější při rozhodování o letní dovolené. V rámci zpracovávání bude proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum. Účastníky tohoto výzkumu budou pouze čeští spotřebitelé, a to ve věku od 18 do 65 let.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení