Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Chování spotřebitele na trhu s mobilními telefony
State of topic:
approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Tato práce se bude zabývat chováním spotřebitelů na trhu s mobilními telefony. Bude zaměřena na spotřebitele v České republice ve věku 18 až 50 let. V práci bude využit kvalitativní a kvantitativní výzkum. Na závěr budou navrhnuta doporučení především v oblasti marketingové komunikace a dalších prvcích marketingového mixu, a to pro firmy, které v dané oblasti provozují svoji podnikatelskou činnost.

There are no limitations of the topic