Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Genderové nerovnosti jsou jednou z nejnaléhavějších výzev dnešního pracovního světa. V celosvětovém měřítku jsou ženy méně přítomné na trhu práce než muži, a také je méně pravděpodobné, že si najdou práci než muži. Jejich přístup ke kvalitním pracovním příležitostem zůstává skutečně omezený v některých regionech světa. I když se zaměstnanost žen zvýšila, míry zaměstnanosti pro ženy stále zaostávají za mírami pro muže i v Evropě. Ženy v Evropě pracují na částečný úvazek častěji než muži, jsou placeny méně a často stále vykonávají většinu povinností v domácnosti a péče o děti. Situace v rozvojových zemích je ještě komplikovanější. Tyto genderové rozdíly přetrvávají i přesto, že většina žen na celém světě preferuje placenou práci - což zdůrazňuje skutečnost, že výběr žen je omezen řadou faktorů. Jako jeden z hlavních faktorů se uvádí vzdělání. Je prokázáno, že i v západních státech, kde jsou malé rozdíly v úrovni vzdělání mezi muži a ženami, a dokonce v některých zemích, jako např. Česká Republika, proběhla vzdělanostní expanze (zvlášť na úrovni VŠ), ještě můžeme mluvit o genderových nerovnostech na trhu práce z hlediska míry zaměstnanosti, oborů, platů, benefitů nebo karierního postupu. Cílem práce je popsat genderové nerovností na trhu práce a vliv vzdělání na participaci žen na trhu práce a další vybrané aspekty práce ve vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU. Na základě předchozího pokrytí tématu a v rámci teorie lidského kapitálu předpokládáme, že v zemích, kde ženy mají vyšší úroveň vzdělání, genderové nerovnosti na trhu práce jsou menší. Oficiální statistiky o participace mužů a žen na trhu práce, jejích benefitech, úrovni vzdělání slouží jako hlavní zdroj pro analytickou část. Kromě těchto statistik budou používány i data z různých sociologických výzkumů. Celá práce bude zarámována statní politikou dané země v oblasti trhu práce, vzdělání a genderové rovnosti. Výsledkem práce bude zmapování rozdílů v genderových nerovnostech na trhu práce a vlivu vzdělání v mezinárodním srovnávacím kontextu.

informace
There are no limitations of the topic