Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Natália Kalafutová
Summary:
Bakalárska práca sa bude zaoberať návrhom marketingovej stratégie pre zvolený subjekt. Teoretická časť práce bude objasňovať odbornú problematiku tvorby marketingovej stratégie, charakterizovať marketingový mix služieb a jednotlivých častí situačnej analýzy a marketingového výskumu. Druhá časť sa bude venovať konkrétnym analýzam daného subjektu a výsledkom marketingového šetrenia. Získané výstupy poslúžia pre návrh vlastnej marketingovej stratégie v prostredí siete internet.

There are no limitations of the topic