Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať návrhom marketingovej stratégie pre zvolený subjekt. Teoretická časť práce bude objasňovať odbornú problematiku tvorby marketingovej stratégie, charakterizovať marketingový mix služieb a jednotlivých častí situačnej analýzy a marketingového výskumu. Druhá časť sa bude venovať konkrétnym analýzam daného subjektu a výsledkom marketingového šetrenia. Získané výstupy poslúžia pre návrh vlastnej marketingovej stratégie v prostredí siete internet.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení