Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
State of topic:
approved (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Management and Applied Geoinformatics - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem disertační práce je vytvořit metodické postupy identifikace historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích jako jsou staré úvozové cesty, lokality milířišť, zaniklých vesnic či jednotlivých budov. Mapování těchto objektů bude provedeno na základě analýzy dat leteckého laserového skenování s využitím postupů klasifikace mračna bodů, tvorby digitálního modelu terénu a jeho analýzy s využitím geomorfometrických analýz. Součástí práce bude rovněž ověření výsledků v terénu a vytvoření pravděpodobnostního modelu pro správnou identifikaci těchto objektů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HUL Forest Management