Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem disertační práce je vytvořit metodické postupy identifikace historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích jako jsou staré úvozové cesty, lokality milířišť, zaniklých vesnic či jednotlivých budov. Mapování těchto objektů bude provedeno na základě analýzy dat leteckého laserového skenování s využitím postupů klasifikace mračna bodů, tvorby digitálního modelu terénu a jeho analýzy s využitím geomorfometrických analýz. Součástí práce bude rovněž ověření výsledků v terénu a vytvoření pravděpodobnostního modelu pro správnou identifikaci těchto objektů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-HUL Hospodářská úprava lesa