Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském kraji
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Bc. Martina Chládková
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce bude navrhnout komunikační strategii, která povede ke zvýšení nákupu privátních značek ve vybraných maloobchodních společnostech v Jihomoravském kraji. Pro splnění cíle práce bude proveden průzkum trhu s cílem identifikovat hlavní faktory ovlivňující nákup privátních značek. Pro zobecnění výsledů průzkumu bude využit reprezentativní vzorek respondentů. Zjištěné výsledky budou využity pro návrh komunikační strategie pro současné i potenciální zákazníky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení