Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Kvalita pracovního života v lesnictví
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav techniky - LDF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt: Analýza poznatků a informací o stavu a proměnách vnímání práce a pracovních hodnot u lesnických a dřevařských profesí v České republice. Použití „tvrdých“ i „měkkých“ dat v historickém kontextu let 1989–2014, po roce 2014 v souvislosti s empirickým výzkumem kvality pracovního života v ČR. Aplikace tématu pro lesnické a dřevařské profese. Vlastní empirické šetření na vybraném vzorku respondentů.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů