Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Kvalita pracovního života v lesnictví
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza poznatků a informací o stavu a proměnách vnímání práce a pracovních hodnot u lesnických a dřevařských profesí v České republice. Použití „tvrdých“ i „měkkých“ dat v historickém kontextu let 1989–2014, po roce 2014 v souvislosti s empirickým výzkumem kvality pracovního života v ČR. Aplikace tématu pro lesnické a dřevařské profese. Vlastní empirické šetření na vybraném vzorku respondentů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů