Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Návrh a ověření zdrojů energie využívajících dendromasu pro domy s téměř nulovou spotřebou energie. U pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie je až desetkrát nižší spotřeba energie na vytápění oproti starší výstavbě. Výkony zdrojů tepla spalujících dendromasu jsou tak násobně vyšší než tepelná ztráta nových budov. Cílem daného tématu je analyzovat tento výkonový nesoulad a navrhnout vhodná technická opatření v příslušné části práce. Školitel, Ing. Jan Klepárník, Ph.D., zájemcům podá bližší informace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů