Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Terézia Vančová
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Terézia Vančová
Abstrakt:
V rámci bakalárskej práce bude analyzovaný vplyv indikátora spotrebiteľskej dôvery a následne vplyv súhrnného indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4. Hlavným zdrojom dát bude databáza Eurostat. Za účelom identifikácie a kvantifikácie skúmaných vzťahov budú v empirickej analýze použité vybrané ekonometrické metódy, najmä regresná a korelačná analýza.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM1 Ekonometrie I
PEF
MT2 Matematika II