Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce bude zhodnocení vnitřní a finanční kontroly vybrané instituce veřejné správy a její efektivity a tato zjištění budou zevšeobecněna. V práci bude zjišťováno, jakým způsobem fungují kontrolní mechanismy VS a kým je kontrola prováděna a dále jaké jsou možnosti kontroly veřejné správy ze strany občanů. Uvedené bude provedeno u více oblastí a subjektů s cílem posoudit administrativní náročnost kontrol. V rámci praktické části bude oslovena vybraná veřejná instituce, u které zhodnotí silné a slabé stránky jejích kontrolních mechanismů a výhody a nevýhody kontrolního systému, případně možností, kým je tato kontrola prováděna. Zaměření bude kladeno zejména na hospodaření s majetkem a financemi vybrané instituce. Bude provedeno srovnání se zahraničím a porovnání právních norem v ČR a v zahraničí v oblasti kontroly. Bude proveden dopad právních norem v ČR a v EU, příp. srovnání s jinými zeměmi. Autor se zaměří v rámci metodologii v rámci případů na dílčí části kontrolního systému.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení