Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bude navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení vnímání značky tradičního českého obchodu. K tomuto účelu bude provedena kvantitativní analýza pomocí dotazníkového šetření, odvětvová analýza českého nezávislého obchodu a zjištění míry konkurenceschopnosti vzhledem k nadnárodním obchodním řetězcům. V této souvislosti budou posouzeny přínosy členství v maloobchodních sítích a nákupních aliancích.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.