Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a Z
State of topic:
approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute: Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Předmětem této diplomové práce je zjistit působení "Ikea" efektu na spotřebitele z generace Y a generace Z. Cílem práce je zjistit do jaké míry jsou jednotlivé generace tímto efektem ovlivněni a jak tuto skutečnost mohou využít firmy ve svých strategiích pro zvýšení úspěšnosti na trhu. Práce je složena ze tří částí, první je literární rešerše, na kterou navazuje analytická a návrhová část. Pro sběr primárních dat je využito dotazníkového šetření a experiment. Výsledná data jednotlivých generací jsou mezi sebou porovnána a na základě těchto výsledků jsou navrženy jednotlivé kroky pro firmy, které pomohou firmám lépe dosáhnout svých cílů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EM Economics and ManagementC-EM-REO Trade Management and Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.