Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Optimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesích
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci řešení disertační práce bude hodnocena lesní cestní síť na vybrané části území ŠLP Křtiny. Vybraný úsek bude mít charakter lesního odvozního celku a jeho hranice budou vycházet z hranic organizačního členění/úseků jednotlivých polesí ŠLP Křtiny. U každé lesní cesty bude zjišťováno její vytížení v závislosti na druhu zpevnění, do budoucna plánovaného způsobu hospodaření a velikosti těžeb. Zároveň bude hodnoceno technické řešení připojení lesních cest na pozemní komunikace typu silnic a místních komunikací. Výsledky budou cíleny na návrh úpravy způsobu zpevnění lesních cest (pro tvorbu návrhu bude použito měření lehkou dynamickou deskou), dále na úpravy technického řešení napojení sjezdů lesních cest na silnice a místní komunikace a případně na změnu rozložení a hustoty lesních cest. Přínosem pak bude adaptace lesní cestní sítě na novou koncepci hospodaření na ŠLP Křtiny. Součástí bude řešení zpřístupnění porostního nitra, způsobu skladování a skládkování dříví a tvorbě hospodářských sjezdů z lesních cest do porostu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny