Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Volné téma
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Abstrakt:
Téma zaměřené na problematiku zpřístupňování krajiny nebo lesa. Téma bude upřesněno po domluvě s vedoucím disertační práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-ISLK Inženýrské stavby lesnické a krajinářské