Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetiky
State of topic:
approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem práce bude ověřit, zdali existuje prostor na tuzemském trhu pro individuálně připravenou kosmetiku pro zákazníka, definování faktorů chování spotřebitele na tuzemském trhu při výběru a spotřebě kosmetiky a sestavení návrhu marketingové komunikace směrem k cílovému segmentu dle zjištěných výsledků.

There are no limitations of the topic