Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Abstrakt: Práce bude mít za cíl identifikovat faktory, které nejvýznamněji ovlivňují příjmové a životní podmínky zemědělských domácností. Určit objektivní a subjektivní ukazatele, které působení těchto faktorů ovlivňují. Předpokladem pro tato šetření je identifikace zemědělské domácnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.