Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Chování spotřebitele na trhu kaváren
State of topic: approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by: Bc. Kristýna Fojtíková
Summary:
Diplomová práce se zabývá identifikací faktorů, které ovlivňují spotřebitele při rozhodování o výběru kavárny. Ke zjištění výsledků budou sloužit primární data, která budou získána na základě dotazníkového šetření a pomocí hloubkových rozhovorů. Na základě výsledků bude doporučena obchodně-marketingová strategie pro začínající kavárny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EM Economics and Management
C-EM-REO Trade Management and Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.