Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
Abstrakt:
Student provede vyhodnocení opotřebení řetězů motorových pil a strun, nožů a pilových kotoučů křovinořezů v souvislosti s technickými parametry použitých pracovních nástrojů, druhem oleje pro ztrátové mazaní řetězu, délkou pracovního nasazení, druhem zpracovávaného materiálu a teplotou vnějšího prostředí. Získané výsledky budou vztaženy k ekonomickým a ergonomickým provozním parametrům jako jsou např. provozní náklady, vibrace nebo zpětný vrh lišty pily. Školitel, Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D., zájemcům podá bližší informaceOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů