Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Použití odkorňovací hlavice harvestoru v evropských podmínkách
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Harvestorové odkorňovací hlavice jsou běžně používány na intenzivně obhospodařovaných plantážích eukalyptu. Student se v rámci své disertační práce seznámí s problematikou použití harvestorových odkorňovacích hlavic na plantážích eukalyptu a provede posouzení možnosti využití těchto hlavic v evropských podmínkách u smrku. Bude hodnocena kvalita odkornění v závislosti na časovém období během roku, tloušťce kmene a jeho růstových vadách a na parametrech nastavení harvestorové hlavice. Získané informace student vyhodnotí s důrazem na možnosti využití tohoto typu hlavic v kůrovcové kalamitě. Školitel, Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D., zájemcům podá bližší informace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů