Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout parametry brodů na lesních cestách a na ostatních trasách pro lesní dopravu pro směrodatné vozidlo podle ČSN 73 6108 a pro další stroje využívané pro soustřeďování dříví. Součástí práce bude také sestavení postupu pro statické a hydrotechnické dimenzování konstrukcí brodu. Školitelem je prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., školitelem – specialistou je doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., který podá zájemcům o dané téma podrobnější informace.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů