Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Summary:
Práce na daném tématu představuje analýzu DNA sekvencí se zaměřením na velké objemy dat, které budou zahrnovat požadované algoritmy pro predikci struktur jako jsou triplexy, kvadruplexy a pro analýzu proteinových motivů s reportovacími a vizualizačními nástroji. Navrhovaný software bude implementován jako webová služba a bude použit pro charakterizaci a vyhodnocování lokálních DNA struktur v sekvencích DNA se zaměřením na možnost analýzy celých genomů a různých lokálních DNA struktur.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-II Engineering Informatics
C-II-CAI Automation Control and Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.