Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vliv dřevinné skladby na zdravotní stav dřevin
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt: Na vybraném rozsáhlejším území zmapovat historický vývoj nahodilých těžeb a výskytu kalamitních situací ve vztahu k dřevinné skladbě. Provést kompletní hodnocení zdravotního stavu a analyzovat vliv zastoupení dřevin na celkový zdravotní stav (hodnocení stavu korun, modifikovaná metodika ICP Forest) a na výskyt hlavních škodlivých biotických i abiotických činitelů (podkorní hmyz, listožravý a savý hmyz, dřevokazné houby, poškození větrem sněhem námrazou, suchem...). Zjištěné dát do souvislosti se stanovištními a klimatickými podmínkami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost