Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude: validace vybraných indikátorů vitality smrku (např. radiální růst, defoliace, stupeň transformace koruny atd.), jejich souvztažnosti a jejich využití pro precizaci interpretací; zjištění možností využití jednotlivých indikátorů a jejich kombinací pro predikci odumírání lesa a plánování adaptačních opatření. Dalším cílem je predikce vývoje zdravotního stavu smrkových porostů ve vybraném území. Konzultant: doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (CzechGlobe)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost