Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Růst a zdravotní stav buku lesního a smrku ztepilého v monokulturních a smíšených porostech
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt:
Základním cílem je srovnání radiálního růstu (letokruhová analýza), stavu korun (hodnocení korun dle ICP Forest) a zdravotního stavu (výskyt poškození a onemocnění, doplněná metodika ICP Forest) v monokulturních porostech buku a smrku a v různých směsích, v navazujících zonálních biocenózách (geobiocenózy vůdčí řady v různých lesních vegetačních stupních). Lokace bude upřesněna. Aplikačním cílem práce je získání exaktních podkladů pro optimalizaci managementu porostů těchto dřevin v podmínkách měnícího se klimatu – adaptivní management.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost