Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Numerický model dynamické odezvy stromu stromu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary:
Sestaven a validován bude parametrický numerický popisující zejm. tvary kmitání stromu, vlastní frekvence a tlumení; za využití pravděpodobnostní analýzy bude hledán vztah dynamických parametrů k zejm. dendrometrickým parametrům a defektům kmene a kořenového systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MID Materiálové inženýrství dřeva