Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Význam biosférických rezervací pro trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v krajině
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Biosférické rezervace jsou vzorovými objekty trvale udržitelného hospodaření v krajině. Jedním z cílů BR je i podpora výzkumu. Cílem dizertační práce bude na vybraném spektru BR provést analýzu využívání přírodních zdrojů, vyhodnotit jak problematické, tak vzorové přístupy, v závislosti na různých faktorech (geografická poloha, klimatická zóna, velikost rozlohy, vlastnické vztahy, apod.).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny