Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je návrh a následná implementace aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách s využitím moderních přístupů a technologií k vývoji. Teoretická část práce se bude věnovat vzdělávání v didaktickém systému a využívání digitálních technologií ve vzdělávání, aplikačnímu softwaru, rozvoji online aplikací a moderním přístupům k vývoji webových aplikací. V rámci praktické části budou analyzovány požadavky na danou aplikaci, vytvořen návrh řešení a provedena implementace řešení. Závěrem bude řešení zhodnoceno a případně navrženy možnosti dalšího rozšíření. Konzultant: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání MENDELULimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-II Engineering Informatics
C-II-CAI Automation Control and Informatics
C-SE System engineering and informatics
C-SE-EI Economic informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.