Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je návrh a následná implementace aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách s využitím moderních přístupů a technologií k vývoji. Teoretická část práce se bude věnovat vzdělávání v didaktickém systému a využívání digitálních technologií ve vzdělávání, aplikačnímu softwaru, rozvoji online aplikací a moderním přístupům k vývoji webových aplikací. V rámci praktické části budou analyzovány požadavky na danou aplikaci, vytvořen návrh řešení a provedena implementace řešení. Závěrem bude řešení zhodnoceno a případně navrženy možnosti dalšího rozšíření. Konzultant: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D., Institut celoživotního vzdělávání MENDELUOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.