Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Chování spotřebitele na trhu s Fair Trade produkty
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem diplomové práce bude zjistit, jak se chovají spotřebitelé na trhu s Fair Trade produkty. Práce se bude zabývat tím, jak generace Y vnímá sociální hnutí Fair Trade, jaké faktory je ovlivňují při nákupu a zda je o tomto tržním přístupu dostatečné povědomí. Vlastní práce bude zahrnovat především marketingový výzkum podložený osobním i elektronickým dotazováním, tedy bude proveden jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkum, který bude určen pouze pro dotazování generace Y, tedy mladé lidi narozené mezi roky 1980-2000. Budou také navrhnuta doporučení pro organizace i pro obchodníky, jak zvýšit informovanost spotřebitelů právě při nákupu těchto produktů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.