Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Economics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Sektorová daň uvalená na banky je v ČR aktuálně zvažovaným opatřením. Lze na ni nahlížet z několika úhlů - ať v rovině plnění státního rozpočtu nebo jako na hospodářsko-politické opatření směřované na sektor bank. Lze také uvažovat o dopadech takového opatření na ty, kteří od bank nakupují (např. ve smyslu přenosu daňového břemene). V bakalářské práci je možné zvolit, na kterou oblast bude zaměřeno zkoumání. Bude provedena analýza a komparace se situací v zemích, kde bankovní nebo obdobná daň byla zavedena (například Německo, Slovensko, Maďarsko). Výstupem by mělo být argumentované tvrzení, zda vzhledem ke stanovenému účelu daň v ČR zavést či nikoli. Pokud autor zavedení nedoporučí, měl by představit jiný způsob, jak účelu dosáhnout.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EPA Economic policy and administration
B-EPA-F Finances

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.