Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.
Abstrakt:
Upřesnění tématu: Výběr konceptu řízení výkonnosti a jeho aplikace při měření a řízení hodnototvorného řetězce podniku. Cílem je navrhnout model pro měření a řízení hodnototvorného řetězce podniku u vybrané obchodní společnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-REO Řízení a ekonomika obchodu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.