Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cest
State of topic:
approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Práce zaměřená na činnosti při prodeji ve vybraném výrobním podniku - plánování prodeje, personální zajištění prodeje (distribuční síť), získávání odběratelů, vyřizování reklamací, skladování hotových výrobků – plánování zásob výrobků, expedice + fakturace, obchodně technické služby (ceníky, prospekty, dokumentace, propagační materiály), evidence a hodnocení prodeje.

There are no limitations of the topic