Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cest
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Jana Kammererová
Abstrakt:
Práce zaměřená na činnosti při prodeji ve vybraném výrobním podniku - plánování prodeje, personální zajištění prodeje (distribuční síť), získávání odběratelů, vyřizování reklamací, skladování hotových výrobků – plánování zásob výrobků, expedice + fakturace, obchodně technické služby (ceníky, prospekty, dokumentace, propagační materiály), evidence a hodnocení prodeje.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení