Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Navrhnutí strategie pro vybraný podnik
State of topic: approved (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Management - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Tomáš Dania
Summary:
Bakalářská práce se bude zabývat vybraným podnikem. Cílem práce bude navrhnout konkrétní strategii, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti zvoleného podniku. V práci budou použita sekundární a primární data. Návrh strategie bude vycházet z provedené analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Prostřednictvím takto provedených analýz budou získány faktory vnějšího a vnitřního prostředí. Identifikované faktory budou následně vzájemně srovnány a dále použity k formulování strategických cílů. Navržená strategie pro vybraný podnik bude v souladu se SMART principem. Jednotlivé strategické cíle a výsledná strategie bude ekonomicky podložena.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EM Economics and management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.