Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Produktivita práce a mzdy v České republice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnotit, do jaké míry jsou mzdy v České republice determinovány produktivitou práce. Na základě dostupných údajů bude hodnocena souvislost v rámci jednotlivých krajů a v jednotlivých sektorech. Předpokladem je znalost práce ve statistickém software. Pozn.: Je možno řešit i jako mezinárodní komparaci.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.