Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Faktory ovlivňují porodnost
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Dosud nedořešeným tématem v Česku je důchodová reforma, s ní bezprostředně související téma je porodnost. Cílem práce je prozkoumat, zda porodnost je ovlivněna porodným, výší sociálních dávek a další podporou rodin ze strany státu. Dále práce bude obsahovat porovnání s ostatními evropskými zeměmi. V diskuzi budou navrženy možnosti, jak zajistit rodinám lepší podmínky a tím pádem získat prostředky na důchody. V práci bude využit vícerozměrný regresní model. Data budou čerpána z oficiálních internetových zdrojů, zejména databáze EUROSTAT.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEF
EKM2 Ekonometrie II