Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Human resources competencies for the industrial revolution 4.0
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
The digital transformation of the forth Industrial revolution 4.0 as an opportunity for organization/ market or segment growth. The impact of Industrial revolution 4.0 to the particular competencies of human resources management within the organization/ market/ segment.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Nenalezena žádná vyhovující data.

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFRLZA Řízení lidských zdrojů v AJ