Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
State of topic:
approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem diplomové práce je vytvořit popis trhu a obecné marketingové návrhy a doporučení pro subjekty zprostředkovávající střednědobé ubytování. Návrhy a doporučení budou zaměřena především na oblast využití technik obsahového marketingu. Pro naplnění cíle bude využito kvantitativního a kvalitativního marketingového šetření. Téma je určeno pro Bc. Anabela MatejíčkováLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-EM Economics and ManagementC-EM-ME Business Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.