Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vytvořit popis trhu a obecné marketingové návrhy a doporučení pro subjekty zprostředkovávající střednědobé ubytování. Návrhy a doporučení budou zaměřena především na oblast využití technik obsahového marketingu. Pro naplnění cíle bude využito kvantitativního a kvalitativního marketingového šetření. Téma je určeno pro Bc. Anabela MatejíčkováOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.