Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je popsat spotřebitelské chování bezobalových domácností ve vztahu k plýtvání potravinami a zjistit důvody tohoto chování. Zjistit, u kterých potravin dochází k plýtvání více než u ostatních. Možnost srovnání mezi bezobalovou a klasickou domácností. Navrhnout doporučení pro subjekty pro redukci potravinového odpadu. Pro dosažení cíle bude využita kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. U kvalitativních metod půjde o rozhovory se zastupiteli bezobalových domácností. Kvantitativní výzkumná metoda pomocí dotazníkového šetření mezi spotřebiteli. Téma určeno pro Bc. Anna CapouškováOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.