Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vývoj EET a její fungování v praxi
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Petr Kupčík, Ph.D.
Abstrakt: Práce na začátku představuje jednotlivé systémy kontroly tržeb ve vybraných zemích EU. Následně je popsán český systém se zaměřením na jednotlivé etapy implementace EET. Práce hodnotí zvýšení inkasa daní (především DPH a daň z příjmu), jež bylo způsobeno vznikem EET, v kontextu dalších souvislostí. V práci jsou rovněž diskutovány dopady EET na osoby povinné k dani. V závěru práce jsou ke zde řešené věci formulována doporučení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.