Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci práce student provede analýzu intenzity obchodu s vybranou komoditou v rámci zemí Evropské unie (či jiného adekvátního seskupení států). Na základě příslušných indexů (např. RCA) zhodnotí velikost komparativní výhody jednotlivých zemí v produkci daného statku a zhodnotí též míru vnitroodvětvového obchodu, například pomocí G-L indexu. Práce vyžaduje pokročilejší schopnosti práce v Excelu či jiném statistickém software.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.