Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
V rámci práce student provede analýzu intenzity obchodu s vybranou komoditou v rámci zemí Evropské unie (či jiného adekvátního seskupení států). Na základě příslušných indexů (např. RCA) zhodnotí velikost komparativní výhody jednotlivých zemí v produkci daného statku a zhodnotí též míru vnitroodvětvového obchodu, například pomocí G-L indexu. Práce vyžaduje pokročilejší schopnosti práce v Excelu či jiném statistickém software.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-HPS-F Finance

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.