Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vlivy působící na udržitelnost ekonomik
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Abstrakt:
Přechod od výzkumu izolovaného ekonomického růstu do širšího pojetí udržitelného růstu či obecněji udržitelného ekonomického rozvoje je v literatuře stále více patrný. V souladu s touto soudobou literaturou je tématem navrhované práce zhodnocení udržitelnosti rozvoje vybraného geografického celku a odhalení některých vazeb, které s udržitelným rozvojem ekonomik souvisí. Pro zhodnocení vlivů působících na udržitelnost mohou být užity například výzkumy postojů obyvatelstva či jiné ukazatele dle konzultace s vedoucím práce.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.