Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vlivy působící na udržitelnost ekonomik
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Přechod od výzkumu izolovaného ekonomického růstu do širšího pojetí udržitelného růstu či obecněji udržitelného ekonomického rozvoje je v literatuře stále více patrný. V souladu s touto soudobou literaturou je tématem navrhované práce zhodnocení udržitelnosti rozvoje vybraného geografického celku a odhalení některých vazeb, které s udržitelným rozvojem ekonomik souvisí. Pro zhodnocení vlivů působících na udržitelnost mohou být užity například výzkumy postojů obyvatelstva či jiné ukazatele dle konzultace s vedoucím práce.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-EM Economics and Management
C-EM-ME Business Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.